Yasal Sorumluluklarımız
Yurt içi ve yurt dışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürüten Ebru elektrik yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılır bilgileri zamanında sunmaktadır.

Müşterilere Karşı Sorumluluklar
Ebru elektrik, müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine en kısa sürede ve en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışmaktadır. Hizmetlerini, zamanında ve söz verdiği koşullarda sunar; müşterilerine saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşmaktadır.

Ortaklara Karşı Sorumluluklar
Ebru elektrik, sürekliliğe önem vererek, ortaklarına değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır ve sürdürülebilir karlılığı amaçlamaktadır.

Tedarikçilere ve İş Ortaklarına Karşı Sorumluluklar
Adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek için gerekli özeni göstermektedir. İş yaptığı tüm kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarının bilgilerini özenle korumaktadır.

Rakiplere Karşı Sorumluluklar
Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınmaktadır. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları desteklemektedir.

Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklar
Demokrasinin, insan haklarının, ve çevrenin korunması; eğitim ve yardım işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması ebru elektrik için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket ederek; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışmaktadır.